Kennet River, Australië

They were everywhere - parrots!

18 mei 2016 - Kennet River, Australië

They were everywhere - parrots!

Deze foto werd gemaakt op 18 mei 2016 in Kennet River, Australië met een Canon Eos 450D.